Saturday, August 27, 2011

TRẦN KIÊM ĐOÀN * Nhật Ký Hành Hương 3

  Chùa Tam Bảo, Ngày 01 - 8 - 2011
 Nhật ký hành hương 3 :
Thế hệ kế thừa

“Những đứa Mỹ con” khác với những đứa con của Mỹ (Americanized kids VS American’s kids). Đó rất có thể là một dáng vẻ điển hình cho thế hệ thứ hai của người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Vỏ ta, lòng người; hay lá chuối xanh gói bánh dày nhân Hot Dog!

LINH PHƯƠNG * Anh Về Không Lá Diêu Bông


   Một hôm anh
   nhớ cánh đồng
   Lúa non vội chín
   để vàng chiều xưa

   Thương ngày
   em đứng dưới mưa
   Thuở anh yêu
   lúc đời chưa
   dập vùi

   Một hôm
   gió thổi vụt vù
   Sông mênh mông rộng
   mà đò bặt tăm

   Anh về
   không lá diêu bông
   Cho nên chẳng được
   làm chồng của em

   Cây dằm
   ai để giữa tim
   Cho anh đau khổ
   triền miên kiếp người

   Bao năm rồi
   vẫn còn ngờ
   Ở đâu đó
   em thẫn thờ
   đợi anh
  Linh Phương