Tuesday, August 4, 2015

PHÂN ƯU ** v/v Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

Vườn Tao Ngộ vừa nhận được

Image result for vòng hoa tang lễtin buồn:

 

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

tên thật Nguyễn văn Hải [1944-2015]


tác giả tập thơ "Chiến Tranh Việt Nam và Tôi",
vừa qua đời ngày 4-8-2015 tại nhà riêng tại 
thành phố Phan Thiết. Trang Văn Học Nghệ Thuật  
Vườn Tao Ngộ và nhóm văn thi hữu Bình Thuận
xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Xin cầu
nguyện hương linh Nguyễn Bắc Sơn sớm về Miền Cực Lạc.


ĐỖ HỒNG NGỌC, HẢI PHƯƠNG & QUẬN, 
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, PHẠM VĂN NHÀN, 
PT PHẠM ĐÌNH THỪA, PHAN BÁ THỤY DƯƠNG,
THIẾU KHANH, TRẦN VĂN SƠN, 

TRẦN VẤN LỆ, VÕ THỊ ĐIỀM ĐẠM