Thursday, January 26, 2012

PHÒ MÃ LẦU ÔNG HOÀNG * LÀM THƠ TRÊN SÔNG CÀ – TItặng ung thị bạch tuyết, ung thị thu hà, nguyễn thanh tùng, phan thiết
phạm đình thừa, phan bá thụy dương …Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

bạn ta ơi! Từ Thế Mộng, Hoài Khanh…

con sông ấy có trôi theo thân phận (1)

có chở đầy trăng và thuyền cũng đầy trăng.


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

bạn ta ơi! Kiều Thệ Thủy, Thế Viên …

buổi sinh thời thầy trò nhà ngươi cùng ta chén rượu

nay xa người

ta không rượu cũng môi cay.


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

bạn ta ơi! Tôn Thất Trâm, Tuệ Tâm, Chế Vân …

một dạo ta về chơi Phố Lầu, Phan Rí Cửa

đêm mưa rừng trắng mường trắng mán

bạn ta cùng tập hút thuốc uống ly đen

năm mươi năm ta chưa gặp lại

ta bây giờ thất quốc sang bang.


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

ta đứng hát cát bụi bay mờ mờ châu thổ

thành quách xưa ứa lệ dưới chân người

lạnh ngắt trái tim hồn treo tháp cổ

ma nương Bình Thuận xuống trăng chơi.


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

Hoài Khanh, Từ Thế Mộng, Thế Viên ơi

một thuở bạn ta làm thơ ngất trời ngất biển

đêm mưa rừng cuồng lũ nước sông trôi.


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

chiếc cầu gỗ em đi về mấy độ

nay không còn khua nhẹ bước chân quen

sông Cà - Ti ơi có nhớ thương người

bao nhiêu con nước xa nguồn

thì con sông ấy cũng buồn thế thôi (2).


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

Hoài Khanh, Từ Thế Mộng, Thế Viên ơi

người yêu tôi khóc đêm qua

má hồng lệ nhỏ tay ngà chìm sao (3)

trời mưa ướt bụi ướt bờ

lạy trời đừng ướt áo Hồ Thế Viên (4).


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát

vui qua mau sầu ở lại lâu dài (5).

  1. Hoài Khanh, Thân Phận, Sàigòn Việt Nam, 1958.
  2. Hoài Khanh, Dâng Rừng, Saigòn Việt Nam, 1957.
  3. Thế Viên, Người Yêu Tôi Khóc, Sàigòn Việt Nam, 1960.
  4. Nữ sinh Phan Bội Châu Phan Thiết tặng thầy Hồ Thế Viên.
    (do Hồ Đình Phương trích dẫn, Văn Nghệ Tiền Phong, Sàigòn Việt Nam, 1957.)

  1. Tạ Ký, Sầu Ở Lại, Quế Sơn, Sàigòn Việt Nam, 1974, trang 3.


tháng giêng 2012

ở san jose

PHÒ MÃ LẦU ÔNG HOÀNG